Privaatsus- ja kasutustingimused

Kasutustingimused

 1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna www.hingepuu.ee (edaspidi e-pood) omaniku Bios OÜ (edaspidi Müüja) vahel e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

 1. Tooted

2.1. Toodete hinnad on eurodes ja sisaldavad 20% käibemaksu.

2.2. Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata.

2.3. E-poes olevad toodete pildid on illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikest toodetest. (Minimaalselt ja sõltuvalt kuvari seadistusest)

 1. Toodete eest tasumine

3.1. Toodete eest saab tasuda läbi pangalinkide ja pangaülekandega.

 1. Toodete tarnimine

4.1. Tooted toimetatakse Kliendile Itella SmartPOST pakiautomaati või Itella SmartKULLER kulleriga soovitud tarneaadressile.

4.3. Toodete kohaletoimetamine Itella SmartKULLER kulleriga Eesti piires on postikulu ühe tellimuse peale 4.99€. Kuuel päeval nädalas (E-L) pakkide kättetoimetamine tellimisele järgneval päeval (v.a pühapäev ja väikesaared). Klient saab valida paki kättesaamiseks sobiva ajavahemiku (9.00-17.00 või 17.00-21.00) ja tellida kauba tööle või koju.

4.4. Tarneaeg on 3-5 tööpäeva.

4.5. Klient on kohustatud enne tellimuse sooritamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Müüja ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

4.6. Klient saab kauba omanikuks pärast selle eest tasumist.

 1. Tagastamisõigus on 14 päeva.

5.1. Kliendil on e-poest ostetud kaubale alates kauba kättesaamisest 14-päevane lepingust taganemise õigus (edaspidi 14-päevane tagastusõigus) vastavalt allpool toodud lepingutingimustele.

5.2. Ostes e-poest, nõustub Klient tagastusõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega:

5.2.1. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis (Klient peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata.

5.2.2 Toote tagastamiseks palun täitke taganemise avaldus, mille leiab SIIT. Avaldus tuleks esitada aadressile info@hingepuu.ee, et leppida kokku edasiste toimingute suhtes. Toote saab füüsiliselt tagastada kasutades SmartPOSTi pakiautomaate.

5.2.3 Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Tellija arveldusarvele 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse saamisest. Tagastamisega seotud postikulud kanname Eesti piires meie.

 1. Garantii

6.1. E-poe poolt on müüdavatele toodetele garantii 2 aastat.

6.2. Garantii korras ei hüvitata tooteid ja detaile, mis on kulunud, lõhutud liigset jõudu kasutades või purunenud kukkudes.

6.3. Garantii korras ei hüvitata kasutamise käigus loomulikult kulunud detaile.

 1. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. Müüja ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Müüja ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

 1. PRIVAATSUSTINGIMUSED

8.1. Oleme võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

8.2. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

8.3. Isikuandmed on andmed, mida hingepuu.ee kogub üksikisiku tuvastamiseks või temaga ühenduse võtmiseks. Isikuandmete kogumine võib toimuda kliendi nõusolekul järgnevatel viisidel:

 • Kontaktandmete (sh teie nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie veebilehel
 • veebilehe kasutamisel kliendi kontoinfost
 • ostu või tellimuse sooritamisel meie e-poes (e-pood võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi ja telefoninumbrit)

8.4. Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente hingepuu.ee uudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Kliendi paremaks teenindamiseks võib hingepuu.ee avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab hingepuu.ee teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport.

8.5. Kogutud isikuandmeid on võimalik näha, muuta ja täiendada meie veebilehel „Minu konto“ alas.

 1. Isikuandmete kaitse

9.1. Hingepuu.ee rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

 1. Turvalisus

10.1. Kõik hingepuu.ee e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

 1. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

11.1. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsustingimusi muuta. Meie veebilehte kasutama asudes, eeldame, et olete nende põhimõtetega tutvunud ning nõustute nendega. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@hingepuu.ee

 1. Pretensioonide esitamise kord

12.1. Veebipood vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

12.2. Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

12.3. Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

12.4. Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad veebipood ja Tarbija omavahel kokku. Parandamise kulud katab veebipood.

12.5. Veebipood ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

12.6. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@hingepuu.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

12.7. Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

12.8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

12.9. Tarbijal on õigus nõuda veebipoelt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui veebipoel ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, veebipood ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud, tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

 1. Muud tingimused

13.1. Kui e-pood on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Klient ei ole nõus e-poe pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Klient esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Tarbijavaidluste komisjoni andmed on:

13.2. Tulenevalt kalmistu seadusest, on nõutud, et urn maetakse kalmistu alale vähemalt 1m sügavusele, mis on aga liiga sügav Bios Urnile, et temast saaks välja sirguda puu Teie lahkunu mälestuseks. Kalmistu seadus ei laiene avaliku kalmistu piiridest väljaspoole ning urn on mõeldud inimestele, kes ei soovi matta oma lähedast kalmistule.

Aadress: Rahukohtu 2, 10130 Tallinn

E-post: info@tarbijakaitseamet.ee

Veebileht: https://www.tarbijakaitseamet.ee

Telefoninumber: +372 6201707

 

Euroopa Liidu internetipõhine tarbijavaidluste lahendamise platvorm on leitav: https://ec.europa.eu/odr. Antud platvormil saab Tarbija kaebuse esitada nii piiriülese kui riigisisese tehingu puhul.